Agroenergia

Intensywność dofinansowania
1) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

moc instalacji [kW] procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30
do 20%
15 000
30 < kW ≤ 50
do 13%
25 000

2) Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.
3) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. 

Agroenergia – dotacje dla rolników

Program Agroenergia jest projektem przygotowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowanym do rolników mogących ubiegać się o dotacje oraz inwestycje przeznaczone na budowanie niezależności energetycznej na terenach wiejskich. Główny cel dofinansowania polega nie tylko na poprawie jakości powietrza, ale również na zwiększeniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Ten program to kompleksowa pomoc i wsparcie przekładające się na ograniczenie niekorzystnego wpływu działalności rolniczej na przyrodę. Jego zadaniem jest zmniejszenie wykorzystania energii pierwotnej, emisji CO2 oraz surowców naturalnych.

Agroenergia – dla kogo? Kto może skorzystać z dotacji?

Dofinansowanie w ramach Agroenergii dedykowane jest osobom fizycznym dysponującym prawem własności bądź dzierżawcom nieruchomości rolnej pod warunkiem prowadzenia gospodarstwa osobiście co najmniej na rok przed złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji.

Wsparcie mogą otrzymać osoby prowadzące działalność obejmującą swoim zakresem usługi rolnicze. Ponadto pomoc dedykowana jest jedynie rolnikom mającym w planach montaż nowej instalacji. W związku z tym nie mogą skorzystać z niej osoby zamierzające przeprowadzić modernizację czy rozbudowę już istniejących systemów.

Agroenergia – dofinansowanie dla rolników

Program Agroenergia to rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić środki finansowe, które można przeznaczyć na istotne elementy sprawnego funkcjonowania gospodarstwa rolnego. To również znakomity sposób, dający realne szanse na przyczynienie się do ochrony środowiska. Ponadto proekologiczne zachowania coraz częściej cenione są przez samych konsumentów.

Jakie są najistotniejsze założenia programu Agroenergia?

Do najważniejszych zasad, z którymi należy zapoznać się przed przystąpieniem do Agroenergii, można zaliczyć konieczność wstrzymania się z inwestycją przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania. Należy również zwrócić uwagę na możliwość połączenia wsparcia z ulgą termomodernizacyjną, jednak nie z programami, które realizowane są ze środków publicznych.

Warto również pamiętać, że pieniądze wypłacane są po zakończeniu inwestycji, a także mają charakter refundacji poniesionych przez inwestora kosztów. Co więcej, montowane urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed rozpoczęciem instalacji.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Nasza firma działa na rynku od wielu lat. Bodźcem do jej powstania była pasja do tworzenia oraz wykorzystywania źródeł energii odnawialnej. Przez czas naszej działalności mogliśmy z uwagą obserwować potrzeby naszych klientów i skutecznie się do nich dostosowywać.

Posiadamy dużą wiedzą oraz doświadczenie w projektowaniu i doborze paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. W swojej pracy stawiamy na rzetelność i zaangażowanie, a także indywidualne podejście do każdego klienta, proponując mu pomoc oraz szereg przydatnych porad.