Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze to szansa na przeprowadzenie termomodernizacji budynku bez ponoszenia kosztów w postaci wkładu własnego. Właściciel lub współwłaściciel domu może dzięki niemu otrzymać środki na zakup takiego źródła ciepła, które będzie z jednej strony bardziej efektywne i ekonomiczne, z drugiej zaś przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, w tym szczególnie do zmniejszenia poziomu smogu.

W 2024 roku dofinansowanie Czyste Powietrze może wynieść nawet 135 tysięcy złotych. Co warto wiedzieć o tym programie?

Czyste Powietrze – kto może skorzystać z programu?

Czyste Powietrze to program adresowany do właścicieli domów chcących wymienić obecnie wykorzystywane źródło ciepła na takie, które będzie się cechować niższą emisyjnością. Z dotacji mogą skorzystać również osoby planujące założenie domowej instalacji fotowoltaicznej bądź też zamierzające przeprowadzić termomodernizację domu.

Program zadebiutował już w 2018 roku i ma trwać aż do 2029. W ciągu tych 10 lat na cele z nim związane rząd przeznaczy aż 103 miliardy złotych. To ogromna szansa na przygotowanie się do przyszłych zmian w prawie, zakładających zakaz wykorzystywania źródeł ciepła, które w dużym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Zmiany w programie Czyste Powietrze od 2024 roku

Kolejna edycja programu Czyste Powietrze rusza już w pierwszym kwartale 2024 roku. Zainteresowani powinni mieć jednak na względzie, że zmianie ulegają warunki otrzymania dotacji. Dawniej beneficjent mógł zdecydować się na dowolne urządzenie grzewcze, które spełniało wymagania programu pod względem emisyjności. Obecnie natomiast regulamin określa, na jakie źródła ciepła można otrzymać dofinansowanie.

Czyste Powietrze wciąż pozostaje jednak programem, w którym udział jest wysoce opłacalny – aby dowiedzieć się, jakie urządzenia kwalifikują się do dofinansowania, należy skorzystać z listy ZUM nieustannie poszerzanej o kolejne pozycje. W większości przypadków beneficjenci dotacji Czystego Powietrza przeznaczają środki na zakup pomp ciepła.

Dotacja Czyste Powietrze – na co można ją otrzymać?

Pod względem tego, w jakim przypadku można otrzymać dotację, zasady programu Czyste Powietrze nie uległy zmianie. Przysługuje ona między innymi na wymianę źródła ciepła, ocieplenie budynku, montaż ogrzewania elektrycznego i wentylacji mechanicznej czy nową instalację CWU.

W przypadku programu Czyste Powietrze dofinansowanie pozwala na pokrycie znacznej części kosztów generowanych przez inwestycję.

  Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji dla przedsięwzięć:
  1. Przedsięwzięcie obejmujące:

  Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji (nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej) do Maksymalna kwota dotacji (obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną) do
  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
  - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
  - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
  bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 120 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
  - zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  - zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do Programu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
  - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
  - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
  bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
  - wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.
  bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  2. Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się. Wyjątkiem jest możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty dotacji o faktycznie poniesiony koszt przeprowadzenia audytu energetycznego.
  3. Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, wskazana w powyższej tabeli, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;
  2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
   a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
   b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
  3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

  4. Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym38 budynku/ lokalu mieszkalnym (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).
  5. Maksymalne kwoty dotacji określono na jeden budynek/lokal mieszkalny