Dofinansowania

Fotowoltaika – dofinansowanie inwestycji 

Dofinansowanie fotowoltaiki to szereg rozwiązań stanowiących wsparcie dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, którym zależy na inwestycji w innowacyjne warianty pozyskiwania energii elektrycznej.   Przyznawanie dodatkowych funduszy jest poprzedzone dokładną weryfikacją w celu upewnienia się, że dany podmiot spełnia wszelkie obowiązujące kryteria prawne, a także, czy może złożyć wniosek o przyznanie dotacji.
Czytaj więcek  

Dofinansowanie, fotowoltaika – dlaczego warto się ubiegać? 

Fotowoltaika i pompy ciepła są coraz popularniejszą opcją, wiążąca się z wieloma korzyściami. Z roku na rok wzrasta świadomość dotycząca stanu naszej planety oraz konsekwencji związanych z nadmierną eksploatacją paliw kopalnych. Dodatkowe wsparcie finansowe jest rozwiązaniem dostępnym zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców oraz rolników.   Ubiegając się o dofinansowanie pompy ciepła i fotowoltaiki, można uzyskać szybszy zwrot z inwestycji, a także zwiększyć wartość swojej nieruchomości. Pracujący w naszej firmie specjaliści pomagają klientom w podjęciu optymalnej decyzji z tego zakresu oraz udzielają niezbędnych informacji na temat dostępnych form finansowania. 

Dofinansowanie fotowoltaiki – jak uzyskać? 

Coraz więcej gospodarstw domowych oraz firm pokrywa część kosztów inwestycji przy użyciu środków pieniężnych uzyskanych w ramach działających programów. Aby otrzymać wsparcie ze strony konkretnych instytucji, należy starannie zapoznać się z wymaganiami przedstawionymi w projekcie, a następnie złożyć wniosek.   Procedura nie należy do nader czasochłonnych czynności. Jednak warto dokładnie sprawdzić dokumentację, by upewnić się, że wszelkie warunki zostały spełnione. Nasi eksperci z uwagą i zaangażowaniem podchodzą do każdego klienta, pomagając mu w dopełnieniu wszystkich formalności.   Oferujemy kompleksowe wsparcie w uzyskaniu dofinansowania pompy ciepła i fotowoltaiki, doradzając w doborze najkorzystniejszych rozwiązań, by klient mógł zaoszczędzić jak największą sumę pieniędzy. 

Jakie dotacje można uzyskać? Fotowoltaika i pompa ciepła – dofinansowanie 

W naszym kraju dostępnych jest wiele możliwości otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego na inwestycję w fotowoltaikę oraz pompę ciepła. Wśród nich można wymienić zarówno dotacje dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorstw. Najpopularniejszymi projektami są programy „Czyste powietrze’’, „Moje ciepło”, „Mój prąd 4.0”, czyli opcje dla prywatnych inwestorów.   Dotacje dla firm również są popularnym rozwiązaniem, w którego zakresie udzielamy fachowego doradztwa. Na wysokość dofinansowania wpływają zarówno konkretny projekt oraz określone w nim zasady, jak i efektywność energetyczna inwestycji czy mnóstwo czynników weryfikowanych przez pracowników instytucji udzielających wsparcia.   W razie pojawienia się dodatkowych niejasności zachęcamy do kontaktu, abyśmy mogli rozwiać wątpliwości i udzielić odpowiedzi na nurtujące pytania. 

Mój Prąd 6.0

Nabór wniosków w programie “Mój Prąd” (MP 6.0) planowany jest od 2.09.2024 r. Więcej informacji na Mój prąd 6.0 Mój Prąd 6.0 to dofinansowanie skierowane do gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Polski, którym zależy na uzyskaniu pomocy finansowej w przypadku inwestycji w panele fotowoltaiczne. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie zakupu oraz montażu magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz fotowoltaiki w obiektach mieszkalnych. Jako ECONOWATOR – firma z doświadczeniem na rynku – oferujemy najwyżej

Czytaj więcej »

Dotacja dla rolnictwa od 25 stycznia 2024r w zakresie fotowoltaiki i magazynów energii.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła że od 25 styczeń do 23 luty 2024 r. rusza kolejny nabór na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego”. W ramach dotacji można zamontować mikroinstalacji fotowoltaiczną o mocy do 50kW wraz z magazynem energii elektrycznej. Kwota pomocy, o którą można się ubiegać to 200 tyś. zł w formie refundacji 65%

Czytaj więcej »

Agroenergia

Intensywność dofinansowania1) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą: moc instalacji [kW] procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł] 10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000 30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000 2) Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą

Czytaj więcej »

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze to szansa na przeprowadzenie termomodernizacji budynku bez ponoszenia kosztów w postaci wkładu własnego. Właściciel lub współwłaściciel domu może dzięki niemu otrzymać środki na zakup takiego źródła ciepła, które będzie z jednej strony bardziej efektywne i ekonomiczne, z drugiej zaś przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, w tym szczególnie do zmniejszenia poziomu smogu. W 2024 roku dofinansowanie Czyste Powietrze może wynieść nawet

Czytaj więcej »

OPŁATA MOCOWA – WYŻSZE OPŁATY

Od 01 stycznia 2021 roku pojawi się na rachunkach nowa opłata mocowa. Będzie ona dotyczyć gospodarstwa domowe oraz firmy. Wysokość nowej opłaty będzie uzależniona od ilości zużytej energii. Przewiduje się, że indywidualne gospodarstwa domowe zapłacą dodatkowo co miesiąc od 2 zł do 10 zł, natomiast firmy 0,0762 zł z kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze. Stawki jakie będą obowiązywać ogłosi

Czytaj więcej »

UJEDNOLICONA STAWKA VAT NA FOTOWOLTAIKĘ – 8%

11 września posłowie zajmujący się projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej przegłosowali poprawkę, która ujednolica stawkę podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 m2. Instalacje zlokalizowane na dachu budynku mieszkalnego, czy na gruncie, czy na dachu budynku gospodarczego będą opodatkowane podatkiem VAT na poziomie 8%.

Czytaj więcej »

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY JAKO PROSUMENCI

Na mocy poprawki tzw. pakietu prosumenckiego, przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki – rozliczać w korzystnym systemie opustów. Nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.

Czytaj więcej »

ODLICZ INWESTYCJĘ OD PODATKU

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczyć wydatki poniesione na instalację fotowoltaiczną (ogniwa fotowoltaiczne, osprzętem oraz montaż. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł. W przypadku braku możliwości odliczenia całości kwoty z przyczyny braku pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6

Czytaj więcej »