Nowator

instalacje Fotowoltaiczne i Solarne

Zacznij z nami! korzystać z Odnawialnych Źródeł Energii

Skontaktuj się z nami. Sprawdź ofertę specjalnie dobraną dla Ciebie

Dotacje do instalacji OZE


Fotowoltaika

Mój Prąd 4.0

Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
 • - do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;

  - do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

  - do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;

  - do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

  Czyste Powietrze

  do 6 000

  Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze zielona energia w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

  Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił 16.01.2023 o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze zielona energia, fotowoltaiki w gospodarstwie, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

  W programie gospodarstwa rolne (obszar f) rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. Forma dofinansowania stanowi refundację kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się:

 • zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii
 • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii
 • zakupu pomp ciepła
 • Pompy ciepła

  Czyste Powietrze

  pompa ciepła taniej o 19 400 zł