Aktualności

Agroenergia

Intensywność dofinansowania1) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą: moc instalacji [kW] procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł] 10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000 30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000 2) Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą

Czytaj więcej »

Czyste powietrze

Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji dla przedsięwzięć:1. Przedsięwzięcie obejmujące: Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji (nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej) do Maksymalna kwota dotacji (obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną) do Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór

Czytaj więcej »

Mój prąd 5.0

Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing (w systemie handlu energią elektryczną. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy) lub przedstawia

Czytaj więcej »